សេចក្តីថ្លែងការគាំទ្រការតស៊ូមតិអហឹង្សាចលនាសង្គ្រោះជាតិ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងជនរួមជាតិខ្មែរជាទីគោរព

កម្មវត្ថុ៖ ភាពមិនប្រាកដប្រជានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៍ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានិងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនិងការចូលរួមសកម្មតស៊ូមតិ អហឹង្សាជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងចលនានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថាស៊ីរ៉ក់ មាន ការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នទាំងបំពានទៅលើលោកកឹម-សុខា ប្រធានគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ ចំពោះតុលាការកំពូលប្រកបដោយអគតិធម៍ទាំង៤សម្រេចរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ការច្បាមយកកៅអីសភាទាំង៥៥និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ទាំង៥០០៧ដែលបោះដោយឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋ និងការហាមឃាត់មន្ត្រីបក្សជំទាស់ទាំង១១៨នាក់ទាំងបំពានទៅលើសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយ ដែលធានា ដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនានា។

ស្ថានការណ៍នយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បំផ្លាញផល ប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរ និងបង្កអោយមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ តុលាការកំពូលក្រោមពាក្យ បណ្តឹងពីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីធ្វើការរំលាយ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតកន្លៈប្រទេសគឺជាទង្វើរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបង្កផលអវិជ្ជមានដល់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែនិងស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗក្នុងទំនួលខុសត្រូវទាំងផ្នែកសន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងនយោបាយ មិនអាចព្រងើយកន្តើយនិងអត់អោនអោយបានទេ។

សំណូមពរ៖ យើងខ្ញុំសំណូមពរអោយដោះលែងលោកកឹម-សុខានិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ រៀបចំការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានិងបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីនិងយុត្តិធម៍ដោយមានការចូលរួមពីគណ- បក្សសង្គ្រោះជាតិជាសំខាន់។ សូមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ចូលរួម សកម្មក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហឹង្សាជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងចលនានានាដើម្បីការពារសំលេង ឆ្នោតរបស់បងប្អូន ក៏ដូចជាការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រុមគ្រួសារ សហគមន៍ និងប្រទេសជាតិ ទាំងមូល កុំអោយធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្តាប់ដៃនៃជនផ្តាច់ការឬក្រុមនៃជនផ្តាច់ការណាមួយ។

សូមព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងជនរួមជាតិទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការកុំបីអាក់ខានឡើយ។

ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

Public Statement on the Non-violence Cambodia National Rescue Movement for Free and Fair Election

Why did Japan keep assisting NEC?

Op-Ed: CSIS

By Sek Sophal

After a series of crackdowns by the Cambodian government on independent media, civil society organizations, and a main opposition party in late 2017, Western countries swiftly responded by imposing visa restrictions on Cambodia’s high-ranking officials and terminating development aid. However, Japan, as a treaty ally of the US and a democratic country sharing the values of freedom and human rights, has neither terminated its Official Development Aid (ODA) to Cambodia, nor cut its technical and financial assistance for the National Committee for Election (NEC).

Camboda NECSpeaking to the Voice of America on Dec. 22, 2017, Japan’s Ambassador to Cambodia Hidehisa Horinouchi argued that assuring the opportunity for the people of Cambodia to express their political will and strengthening the credibility of the election process were Japan’s motivations to keep assisting the NEC. But Japan’s decision to remain engaged with a troublesome NEC goes beyond transparency of the election to a long-term strategic end to shape Cambodian politics amid growing competition with China for influence.
Cambodia has become an important destination for Japan’s investment, given its supply of low-cost labor, the potential for stable economic growth (averaging 7 percent for the last two decades), and the increased purchasing power of Cambodian people. The growing significance of bilateral diplomatic relations was evident when Prime Minister Abe Shinzo and Prime Minister Hun Sen upgraded diplomatic relations to a “strategic partnership” in 2013. Since then, the number of Japanese companies investing in Cambodia has rapidly increased. According to the Japan External Trade Organization (JETRO), there were just 19 Japanese companies in Cambodia in 2010. By 2015, the number had jumped to 250, making Japan the third largest foreign investor in the country.

Cambodia’s geography plays a crucial role in Japanese thinking: physical infrastructure in Cambodia links Japan’s industrial bases in Thailand and Vietnam. Japan’s East-West Economic Corridor (EWEC), which was initiated in 1998 and became operational in late 2006, relies not only on human and financial capital and industrial bases in newly industrialized countries, such as Thailand, Vietnam, and Malaysia, but also on connections of physical infrastructure in mainland Southeast Asian countries. Although Cambodia was not included in the EWEC at the beginning, political instability and natural disasters in Thailand during the past decade elevated the role of Cambodia in minimizing trade and investment risks and increasing resilience of the supply chain. Massive floods in Thailand in 2011 taught Japan a bitter lesson. According to the World Bank, estimated losses were no less than $4 billion, of which Japan’s investment, particularly in the automobile industries, accounted for a considerable share.

Over-reliance on Thailand is proving to be a dangerous strategy. Oizumi Keichiro, an economist at the Japan Research Institute, notes that “80 percent of investment approvals granted to Japanese business by the Thailand Board of Investment (BOI) relate to investments in Bangkok and the eight surrounding provinces” and all of them are prone to annual flooding. To cope with this growing challenge, the Thailand-Plus-One business model was initiated in 2013 not only to minimize investment risks, but also to increase Japanese competitiveness in both the regional and global supply chain. In this model, Japanese companies are advised to move labor-intensive production to one of Thailand’s neighboring countries such as Cambodia, Laos and Myanmar, while Thailand plays a role as hub of Japan’s investment and production clustering. In this strategy, Japan depends on Cambodia to supply low-cost labor and facilitate its supply chain through the country’s road network and scores of Special Economic Zones (SEZs), which were largely developed and funded by Japan’s ODA and Japanese firms.

The Thailand-Plus-One strategy facilitates Japan’s EWEC and offers Cambodia great economic opportunities. Japan can expand its economic power to slow China’s growing influence in Cambodia. Although trade volume between Japan and Cambodia is far smaller than that between China and Cambodia, Japan can at least prevent China from dominating and monopolizing the Cambodian market as it did in Myanmar. Japan is optimistic that the economic opportunities facilitate stronger and deeper engagement to shape Cambodia’s politics.

Direct engagement with the NEC is strategically important for Japan’s foreign policy. Japan’s ODA wins the hearts of Cambodian people, but not those of Cambodian politicians from the ruling party. Its ODA is vital for Cambodia’s development, but less effective to challenge China’s growing influence in Cambodia. Helping the NEC, a national institution with a notorious history of alleged fraud and election manipulation, is a strategy of choice for Japan to remain a key player to engage, monitor, and if necessary put Cambodia’s election on the path of democracy.

Continue reading Why did Japan keep assisting NEC?

Present Cambodia’s Conundrum and Its Foreseeable Future

Op-Ed: Cambodia Leadership Skills

Preamble:

This upcoming election of Senate in February 25, 2018 and national election in July 29, 2018 are very questionable on its legitimacy as the key voters of largest opposition party CNRP (tantalizing of 5007 councillors) have been redistributed to other parties especially to the government-led party CPP and the dissolution as well as the banning of 118 core members of the CNRP. The excuse of law ratifying to redistributing seats (both law-makers in the parliament and the lower governance apparatus commune-Sangkat councillors) has been outraged by both the providence of such law amending and nationwide errs. More than that, the international community has ever come to shoulder to respond to this systemic crackdown on the state of democracy and human rights brokering since the first election in 1993 sponsored by the UNTAC.

The strength on his political manoeuvring of Prime Minister Hun Sen through the backing of China and the resistance to reinstating back to the original course from both Cambodian nationals and international community are likely not in equilibrium. Thus, pragmatists see that this imbalance will lead to an uncontested solution.

The Hun Sen’s Strength:

Cambodia Conundrum 1Cambodia Conundrum 2Cambodia Conundrum 3Cambodia Conundrum 6Cambodia Conundrum 7Prime Minister Hun Sen has been known for his relentless and successful manoeuvring the tactic of “divide and conquer” on his several political contenders. With the increasing of votes towards the opposition CNRP in both national election 2013 and commune-Sangkat election in 2017, the preparedness and implementation on the dissolution of this largest opposition party has been undertaken. There were no doubts on the amendments by single party (CPP) on several laws such as NGOs laws (LANGO), law of labours unions, law of the press and media (sic), and three times adjustment of the law on political party etc.  Mixing his repeated warnings on war if he lost the election to these efforts on law amendments to sideline his opponent is a concerted effort to substantiate the facade of democracy in Cambodia.

With current state of international competitiveness, China publicly announced its support of the dissolution of the CNRP as well as other jailing and threats on the opposition members. The narrative of colour revolution has been made and publicized at large to apply the course of jailing Kem Sokha, president of the CNRP, and the judgement of the Supreme Court to dissolve the CNRP with the conviction of colour revolution to topple a legitimate government.

In hand, Hun Sen has comforted his zone through high ranking positioning of arm-force from his children, to relatives, and to closest loyalists, on key responsibility such as the bodyguard units, the intelligent police, the national police, the military police, and the army. The coffer’s pockets are full of loyal Oknha (entitlement of Lord to cementing patronage beaurocrats of oligarchy) and the key position of treasurers (money’s controllers) of his trust. The governance system of spreading his loyalists to key positions such as the Royal Palace, the Assembly, the Senate, and the Judiciary, the state’s human rights body, the state’s anti-corruption unit, etc., is tangible.

The Convincible Strength: 

The dissolution of the CNRP and the redistributing all those seats is comfortably with no distress of reprisal is known as the physical “winning” of the battle while the destruction and violation on the rule of law as well as the disrespectful to the half-nationwide-population voice of the Cambodian people is the moral “defeating” of the war. The domestic outcry of the people levelling at the state of silence is one of the testimonies of their political maturity. They are silently ready to exercise their voice through secrete ballots. The international community representing over 70% of the earth surface has come out with concrete actions and action-plans to respond to Hun Sen’s manoeuvring.

Continue reading Present Cambodia’s Conundrum and Its Foreseeable Future

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រារព្ធថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ១០ធ្នូ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

ប្រារព្ធថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ១០ធ្នូ

សូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហា!

Public Statement on the International Human Rights Day 10 Dec 2017          ថ្ងៃនេះជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ១០ឆ្នូ នាងខ្ញុំតាងនាមគណកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោត របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬដឺស៊ីរ៉ក់ មានកិត្តិយសនិងសូមកោតសរសើរដល់ការលៈបង់និង ការស្រឡាញ់ ជាតិមាតុភូមិរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះ។

យើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿជាធ្លុងមួយថា ដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គ្មាននីតិរដ្ឋ គ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ដូចដែលយើងឃើញការវិវត្តន៍ចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់ លោកហ៊ុន-សែន ដរាបនោះកម្ពុជាគ្មានទេសន្តិភាពពិតប្រាកដ គ្មានទេការអភិវឌ្ឍន៍ពិតប្រាកដ គ្មានទេ អធិបតេយ្យជាតិពិតប្រាកដ គ្មានទេយុត្តិធម៌ និងគ្មានទេសាមគ្គីជាតិជាធ្លុងមួយពិតប្រាកដ។

យើងត្រូវការការបោះឆ្នោតមួយដែលមានន័យពិតប្រាកដ ដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំង អស់គ្នា។ ការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ការយកកៅអីសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកអោយបក្សផ្សេង គឺស្មើនឹងការជាន់ឈ្លីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត ជិតកន្លះប្រទេស ជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុង ប៉ារីស២៣ តុលា ឆ្នាំ១៩៩១។ ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធិសភាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨និងការបោះឆ្នោត ជាតិថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខត្រូវតែមានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទើបសហគម ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់និងយកជាការបាន។

យើងខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅនាយសមុទ្រទាំងអស់ដែលមានចំនួនដល់ទៅ៣លាននាក់នៅតែទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាកលស្តីអំពី សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អោយខាងតែបាន។

ជយោ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា!

ជយោ ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអមតៈ!

ជយោ កំឡាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស-ក្នុងប្រទេសទាំងអស់!

ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

Public Statement on the International Human Rights Day of 10 Dec 2017

Press Release for the World Human Rights Day Mass Rally in DC

The dissolution of CNRP has come amid political paranoid of Mr. Hun Sen to the feasible chance of losing power in the election of Senate in February 25, 2018 and the National Election in July 29, 2018.

jointc_1

Follow up letter to the Signatory Countries of the Paris Peace Agreements

Dear Sir/Madam,
The CEROC (8)Today is November 08, 2017, we would like to follow up the petition that we have sent to your office on October 23, 2017. During that 26th Anniversary of the Paris Peace Agreements, thousands of Cambodian compatriots have signed this online petition (www.change.org) to appeal for your attention to the current ongoing deterioration of Cambodia democracy. We attached here are the signatures and comments we collected on the October 23, 2017. We have received more signings of up to today.

What Cambodian people and our signatures are worrisome are the arresting and jailing of opposition politicians and the amended laws that Prime Minister Hun Sen has repeatedly threatened court to dissolve CNRP with his ultimatum of November 16, 2017.
The International Community particularly the signatory countries of the Paris Peace Accords must be active, proactive, and preemptive to such gross violation of this mantra of democracy and sustainable development of Cambodia.
Detailed letter and the demands for solution are attached herewith.
Thank you very much for your kind attention.
The CEROC
Issued in British Columbia, Canada